قرصِ قَمر...

شرح ندارد!

قرصِ قَمر...

شرح ندارد!

همه ی ما

فقط

حسرتِ بی پایانِ یک اتفاقِ ساده ایم

کِ جهان را بی جهت

یک جورِ عجیبی جدی گرفته ایم...!


.


+(من خودم هستم! بی خود این آینه را زیر و رو نکن، هیچ اتفاقِ خاصی رخ نداده است.)11- ما نیاز داریم گاهی دلمون رو الکی هم شده گرم کنیم.

  • خاتون

نظرات  (۱)

قندیل های دلم اب شود
گرما پیشکشم :/