قرصِ قَمر...

شرح ندارد!

قرصِ قَمر...

شرح ندارد!

خب تو را که نمی شود کم دوست داشته باشم. تو را باید خیلی خیلی دوست داشته باشم. تو را باید به اندازه ی راه هایی که رفتیم، به اندازه ی قدم ها و حرف هایی که زدیم دوست داشته باشم. تو را باید یک جوری دوست داشته باشم که هیچ کس دیگر تو را. می دانی؟ اصلن باید یک فرق بزرگ بردارم بگذارم بین تو و تمام مردمان جهان و همان قدر بزرگ دوستت داشته باشم رینبو. می فهمی؟

  • خاتون

نظرات  (۲)

رو به قبله می نشینم خسته با حالی عجیب
از ته دل می نویسم انت فی قلبی عزیز
======================================
یک بار
دوبار
هر هفته
هر روز
خدایا خودت بگو چند بار لازم السجده ام
چند سجده شکر برای یک دوست خوب و خاص کافیست ؟
پاسخ:
واه واه! برو دخترجان برو...سجده ی شکر برا من؟
منِ اخمالوی داد دادویِ بدعنق؟
باعشه رفتم به جا بیارم :D