قرصِ قَمر...

شرح ندارد!

قرصِ قَمر...

شرح ندارد!

هی نگویید بعضی از آدم ها دیوانه اند و کارهای بی دلیل انجام می دهند. خب همین دیگر! دلیلِ کارهای بی دلیلشان دیوانه بودن آن هاست. دیدید حالا!

  • خاتون

نظرات  (۱)

  • سهیلا (کاتارسیس)
  • دیدیم حالا! :)
    پاسخ:
    بعله بعله :)