قرصِ قَمر...

شرح ندارد!

قرصِ قَمر...

شرح ندارد!

اینکه مثلا تا اینجای عمرم نتوانستم یک آدم حسابی برای خودم بشوم. و برای خانواده ام هم  هیچ افتخار بزرگی کسب نکرده ام آنقدر که مدرکش را قاب کنند به دیوار و مدام توی دلشان ذوق کنند از داشتنِ چنین دختری، اینکه نتوانسته ام توی هیچ رشته ی ورزشی ای به تیمِ ملی راه پیداکنم، یا اینکه حافظِ کلِ قرآن نبوده ام و توی هیچ المپیادی هم اول نشده ام و هیچوقت نتوانستم رانندگی و شنا یاد بگیرم و هیچوقت نتوانستم قورمه سبزی بپزم و شاگردِ اولِ مدرسه مان باشم و...اصلن مهم نیست!! همینکه کوچولوهای وَق وَقوی فامیل و اطرافیان در نبودِ مامان خانومشان فقط توی بغلِ من آرام میشوند و گاهی هم خوابشان می برد، کلی ارزش دارد برای خودش. ندارد؟

 • خاتون

نظرات  (۳)

 • سهیلا (کاتارسیس)
 • به نظرم. ارزش دارد. همه ی آن چیزهایی که نوشتی و نشدی تا بحال، مادی است. اما اینکه کوچولوها در آغوشت آرام می گیرند چیز دیگری است و نشان از روح آرامش بخش توست. :))
  پاسخ:
  بسی سپاس دخترم:))
  نمازم را قضا کرده تماشا کردنت ای ماه

  زیبا بود

  like
  پاسخ:
  من استغفار کردم از نگاه تو، نمی دانم
  اجابت می شود ای توبه کردن های با اکراه؟

 • سهیلا (کاتارسیس)
 • خواهش می کنم نَنِه :))
  پاسخ:
  :)