قرصِ قَمر...

شرح ندارد!

قرصِ قَمر...

شرح ندارد!

حقیقت داره: دلم تنگ شده برای وبلاگ نوشتن!

  • خاتون